Intervju med Jonas Köhler

Menigo Foodservice är det näst största företaget i kategorin. Företaget hade den största ökningen, drygt 11%, av fullsortimentsgrossisterna 2015 och ökade inom alla sina segment.

Andelen av försäljningen inom offentliga sektorn är cirka 40% och därmed klart högre än Martin & Serveras motsvarande andel; restaurangandelen är 55%. Av Menigos omsättning 2015 svarar alkoholhaltiga drycker, utrustning och inredning för 7,6 procent. Vidare svarar miljömärkta varor för totalt 15,6 procent av omsättningen, varav ekologiska matvaror står för 11,7 procent. Det innebär totalt sett en rejäl ökning jämfört med 2014. Sedan 2010 ägs Menigo till en tredjedel av Nordic Capital och till två tredjedelar av Brakes Group, Europas största aktör inom foodservice. Brakes Group ägs i sin tur av Bain Capital. I februari 2016 blev det klart att amerikanska Sysco köper Brakes Group, och därmed blir Menigo en del av världens största aktör inom foodservice.

Vilka är de största utmaningarna för er just nu?
– Råvarutillgången är en utmaning. Den stora efterfrågan på ekologiska och svenska produkter gör det svårt att hitta bra varor till rätt pris. Vi samarbetar därför med odlare och producenter för att utveckla produkter av kontinuerlig kvalitet, säger Jonas Köhler, vd.

Hur vill ni vara med och utveckla branschen?
– I vårt samarbete med odlare i Skåne och på Gotland arbetar vi bland annat med att ta tillvara på produkter som annars faller bort i produktionen, det kan till exempel röra sig om grönsaker som sorteras bort för att de är för små. Målet är att ta tillvara allt som kommer upp ur jorden för att värna om resurserna.
 Arbetar ni aktivt för att underlätta för era kunder att göra hållbara val?

Isåfall hur?
– Ja, det gör vi, bland annat genom att synliggöra produkter så att kunderna kan göra medvetna val. Det handlar till exempel om att lyfta fram olika märkningar och göra det lättare att hitta hållbara produkter i vårt stora sortiment. Vi gör även särskilda trycksaker för att marknadsföra till exempel ekologiska produkter. Digitaliseringen går framåt med stormsteg.

Hur påverkar det er verksamhet?
– Det påverkar i smått och stort. Relatio
nen till kunden blir alltmer digital. E-handeln ökar för varje år och ligger nu på 70 procent. Våra telefonförsäljare finns kvar, men arbetar i större utsträckning med rådgivning, det kan till exempel handla om att de hjälper till att planera menyer utifrån säsong. Det skiljer sig också mellan olika segment, vissa kunder har större behov av telefonkontakt än andra.