Delfi Statistik

Hur förändras totalmarknaden för dina produkter? Vem tar andelar och vem förlorar? Vilka förändringar är tillfälliga och vilka bildar ett mönster?

Delfi Statistik

För att leverantörerna ska kunna följa utvecklingen på sina marknader erbjuder Delfi Marknadspartner försäljningsstatistik i olika former. Vi mäter mer än 150 varuslag inom marknader som t ex bryggeri, vin, choklad och konfektyr men även allmän branschutveckling för såväl foodservice- som för retailsektorn.

www.delfistatistik.se

 

Vår statistiklösning

Vår statistik är en klassisk branschstatistik – den bygger på att företagen inom ett varuområde rapporterar in sin försäljning till oss via vår webbaserade statistikplattform, därifrån sammanställs och presenteras rapporter i form av tabeller och diagram och innehåller information om både totalmarknaden och det enskilda företaget, med historik och andelar.

Läs vidare

 

 

Konfidentialitet, kunskap och trygghet

Delfi är en neutral och oberoende part med lång erfarenhet av att hantera statistik från dagligvarubranschen, vilket innebär att vi behandlar alla uppgifter med högsta konfidentialitet.
Det är en trygghet för dig och en av många andra fördelar med Delfi Statistik.

Läs vidare