Säljdistriktplanering

Utnyttjar du dina säljresurser fullt ut? Med Delfis verktyg för Säljkårsoptimering optimerar ni er säljkårs geografiska distrikt för att uppnå högre effektivitet och bättre resultat.

Utnyttjar du dina säljresurser fullt ut?

Marknadens allt snabbare förändringstakt kräver ökad flexibilitet i såväl marknadsbearbetning som säljstyrning. Varje år uppstår, omlokaliseras eller försvinner många försäljningsställen. Sortiment och nyckelkunder är dessutom ständigt föremål för förändring och utveckling.

Samtidigt ställs allt hårdare krav på att effektivt nyttja den mest dyrbara säljresursen – säljkåren!
Här krävs tillgång till tillförlitliga beslutsunderlag, framtagna med hänsyn till marknadens ständiga förändring liksom till dina egna förutsättningar,
resurser och målsättningar.

 

Planera och optimera säljdistrikt med Delfi Online

Med enkla och användarvänliga kartfunktioner kan ni själva hantera och optimera era säljdistrikt i Delfi Online, med direkt tillgång till Delfis kundregister med aktuell information. Här följer några av alla funktioner i tjänsten:

  • Planera, skapa och bevaka säljdistrikt i vår webbtjänst
  • Visualisera dina säljares distrikt på karta
  • Visualisera butiker i säljdistrikten på karta
  • Säljdistriktrapport med butiker, kedjor, nyckeltal, omsättning och säljyta
  • Kategorisering – Antal besök/säljcykel, A-B-C kunder, säljcykler
  • Exportera komplett och aktuell Delfi information för dina säljdistrikt