Produkt- och artikeldatabas

Dabas är Sveriges största öppna produkt- och artikeldatabas för livsmedel och foodservice. I plattformen Dabas hittar du alltid kvalitetssäkrad produktinformation.

Öppen data

Målsättningen med Dabas är att effektivisera informationsflödena i dagligvarubranschen. Det gör vi genom att i en öppen artikeldatabas samla, kvalitetssäkra och tillgängliggöra relevant artikelinformation och bilder om de livsmedel som finns på den svenska marknaden.

Boka ett demomöte

Dabas för leverantörer

I Dabas kan du hantera och publicera din artikelinformation och produktdata på ett enda ställe och nå ut till branschen och dina kunder. Skicka varucertifikat till alla dina kunder inom både Livs och Foodservice.

Boka ett demomöte

Dabas för marknadsföring

Med Dabas som plattform kan ditt marknadsföringsteam nå ut med produkt- och marknadsinformation till hela livsmedels- och foodservicebranschen.

Boka ett demomöte

Dabas för upphandling

Offentlig sektor upphandlar livsmedel för över 12 miljarder kronor per år. Läs mer om hur Dabas kan hjälpa både dig som upphandlare och leverantör.

Boka ett demomöte

41 522

produkter i Dabas. Öppet och sökbart för dig redan idag.

Med Dabas får vi på Martin & Servera ett viktigt stöd när det gäller att säkerställa kvaliteten i våra varucertifikat och tillhandahålla relevant artikelinformation i vår E-handel. Den transparens som Dabas erbjuder när det gäller artikelinformation tror vi också säkerställer kvalitet och likabehandling och effektiviserar upphandlingsprocessen.

Stefan Calrell

Försäljningschef offentliga kunder Martin & Servera

Vill du veta mer om Dabas?

Boka ett demomöte

Vi har levererat information till branschen sedan 1987