Tjänster

Vi erbjuder ett brett spektrum av verktyg och tjänster, alla med målet att skapa insikter och effektivisera din marknadsföring och försäljning.

Butiksregister & kartverktyg

Uppnå högre effektivitet och bättre resultat med våra butiksregister och kartverktyg.

Läs mer

Branschstatistik

Hur förändras totalmarknaden för dina produkter? Vilka segment tar andelar och vilka backar? Vilka förändringar är tillfälliga och vilka bildar ett mönster?

Läs mer

Produkt- och artikeldatabas

Dabas är vår artikeldatabas som innehåller information om de livsmedelsprodukter som finns på den svenska foodservicemarknaden.

Läs mer

Analyser & Insikter

Värdefull kunskap om utvecklingen på den svenska foodservice- och dagligvarumarknaden för beslutsfattare.

Läs mer