Tjänster.

Vi erbjuder ett brett spektrum av verktyg och tjänster, alla med målet att skapa insikter och effektivisera din marknadsföring och försäljning.

Säljdistrikt & kundregister.

Uppnå högre effektivitet och bättre resultat med våra kundregister och verktyg för säljdistriktsplanering.

Läs mer

Branschstatistik.

Hur förändras totalmarknaden för dina produkter? Vem tar andelar och vem förlorar? Vilka förändringar är tillfälliga och vilka bildar ett mönster?

Läs mer

Produkt- och artikeldatabas.

Dabas är vår artikeldatabas som innehåller information om de livsmedelsprodukter som finns på den svenska foodservicemarknaden.

Läs mer