Marknadsinformation och rådgivning för dagligvarubranschen

Genom relevant marknadsinformation, avancerade verktyg och specialistkompetens – effektiviserar vi våra kunders marknadsföring och försäljning.

Läs vidare
Våra tjänster
 • Delfi Online

  Kundregister och säljdistriktplanering för dagligvarubranschen

  Delfi Marknadspartner erbjuder den största och mest aktuella databasen över Sveriges dagligvaruhandel, servicehandel och foodservice.

  Läs vidare
 • Delfi Statistik

  Statistik baserad på företagens egna försäljningssiffror

  Hur förändras totalmarknaden för dina produkter? Vem tar andelar och vem förlorar? Vilka förändringar är tillfälliga och vilka bildar ett mönster?

  Läs vidare
 • Dabas

  Sveriges artikeldatabas

  DABAS är en branschneutral artikeldatabas som innehåller information om de livsmedelsprodukter som finns tillgängliga på den svenska foodservicemarknaden.

  Läs vidare
 • Säljdistriktplanering

  Utnyttjar du dina säljresurser fullt ut?

  Utnyttjar du dina säljresurser fullt ut? Med Delfis verktyg för säljdistriktplanering optimerar ni er säljkårs geografiska distrikt för att uppnå högre effektivitet och bättre resultat.

  Läs vidare
 • Publikationer

  Hur utvecklas marknaden?

  Våra publikationer ger värdefull kunskap om utvecklingen på den svenska foodservice- och dagligvarumarknaden för branschens aktörer och beslutsfattare.

  Läs vidare