Statistik för dagligvarubranschen

Hur förändras totalmarknaden för dina produkter? Vilka segment tar andelar och vilka backar? Vilka förändringar är tillfälliga och vilka bildar ett mönster eller en trend?

Delfi Statistik

För att leverantörerna ska kunna följa utvecklingen på sina marknader erbjuder Delfi Marknadspartner försäljningsstatistik i olika former. Vi mäter närmare 250 segment från 200 företag inom marknader som till exempel bryggeri, vin, choklad och konfektyr men även allmän branschutveckling för såväl foodservice- som för retail.

Kontakta oss

Vår statistiklösning

Vår statistik är en klassisk branschstatistik – den bygger på att företagen inom ett varuområde rapporterar in sin försäljning till oss via vår webbaserade statistikplattform, därifrån sammanställs och presenteras rapporter i form av tabeller och diagram och innehåller information om både totalmarknaden och det enskilda företaget, med historik och andelar.

Kontakta oss

Konfidentialitet, kunskap och trygghet

Delfi är en neutral och oberoende part med lång erfarenhet av att hantera statistik från dagligvarubranschen, vilket innebär att vi behandlar alla uppgifter med högsta konfidentialitet. Det är en trygghet för dig och en av många andra fördelar med Delfi Statistik.

Kontakta oss

250

segment från 200 företag inom marknader som bryggeri, vin, choklad och konfektyr.

Vår statistiklösning erbjuder många fördelar. Hög tillförlitlighet, prisvärd statistik med hög täckningsgrad. Vårt sätt att mäta gör det möjligt att få en överblick av samtliga försäljningskanaler, även för varukategorier med väldigt spridd distribution. Delfi är en neutral part med lång erfarenhet av att hantera branschstatistik.

Anna Lindberg

Delfi Statistik

Vill du veta mer om statistik för dagligvarubranschen?

Kontakta oss

Vi har levererat information till branschen sedan 1987