Statistik för dagligvarubranschen.

Hur förändras totalmarknaden för dina produkter? Vem tar andelar och vem förlorar? Vilka förändringar är tillfälliga och vilka bildar ett mönster eller en trend?

Delfi Statistik.

För att leverantörerna ska kunna följa utvecklingen på sina marknader erbjuder Delfi Marknadspartner försäljningsstatistik i olika former. Vi mäter mer än 150 varuslag inom marknader som t ex bryggeri, vin, choklad och konfektyr men även allmän branschutveckling för såväl foodservice- som för retailsektorn.

Boka ett demomöte

Vår statistiklösning.

Vår statistik är en klassisk branschstatistik – den bygger på att företagen inom ett varuområde rapporterar in sin försäljning till oss via vår webbaserade statistikplattform, därifrån sammanställs och presenteras rapporter i form av tabeller och diagram och innehåller information om både totalmarknaden och det enskilda företaget, med historik och andelar.

Boka ett demomöte

Konfidentialitet, kunskap och trygghet.

Delfi är en neutral och oberoende part med lång erfarenhet av att hantera statistik från dagligvarubranschen, vilket innebär att vi behandlar alla uppgifter med högsta konfidentialitet. Det är en trygghet för dig och en av många andra fördelar med Delfi Statistik.

Boka ett demomöte

150

varuslag inom marknader som bryggeri, vin, choklad och konfektyr.

Vår statistiklösning erbjuder många fördelar. Hög tillförlitlighet, prisvärd statistik med hög täckningsgrad. Vårt sätt att mäta gör det möjligt att få en överblick av samtliga försäljningskanaler, även för varukategorier med väldigt spridd distribution. Delfi är en neutral part med lång erfarenhet av att hantera branschstatistik.

Anna Lindberg

Delfi Statistik

Vill du veta mer om statistik för dagligvarubranschen?

Boka ett demomöte

Vi har levererat information till branschen sedan 1987.